Lede

Lidmaatskap is oop vir alle persone wat voltydse of tydelike (aflos) orrelposte beklee of beklee het, asook alle persone (nie-orreliste) of liggame (byvoorbeeld kerkrade, kore of verenigings) wie se belangstelling uitgaan na die orrel en die kerkmusiek. Alle persone wat SAKOV se doelstellings, soos vervat in die Grondwet, ondersteun, word uitgenooi om by die vereniging aan te sluit.

Ledegeld (2020)

Lede in Suid-Afrika, Namibië en Buiteland: R350
Pensioentrekkers en studente: R280

Neem kennis dat ‘n addisionele R80 per jaar betaalbaar is indien u gepubliseerde weergawes van die jaarblaaie wil bekom.

Aansluitingsvorm

Om by SAKOV aan te sluit, voltooi die aansluitingsvorm (2020) en pos dit saam met die ledegeld of betalingsbewys aan Die Tesourier, SAKOV, Posbus 12817, Queenswood, 0121. Die aansluitingsvorm en betalingsbewys kan ook per faks aan 086 655 4181 of per e-pos aan info@sakov.co.za gestuur word.

Lidmaatskap hernuwing

Kliek hier om die 2019 lidmaatskap hernuwing af te laai.

SAKOV Bankbesonderhede

Rekeningnaam: Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Tjekrekeningnommer: 0290 810 574
Verwysingsnommer: Voorletters en van