Vir die Musiekleier (ISSN 1999-3412)

Vir die Musiekleier is SAKOV se tydskrif wat sedert Januarie 2011 by die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys geakkrediteer is. Die tydskrif verskyn elke jaar in Desember. Dit is ‘n glanspublikasie wat bestaan uit vakkundige artikels oor die erediens en kerk- en orrelmusiek, boek- en CD-resensies, verslae van streeksbyeenkomste, asook die Voorsittersverslag en Notule van die Algemene Jaarvergadering. Enige persoon mag ‘n bydrae lewer, mits dit aan die tydskrif se riglyne voldoen. Die redakteur is prof. Gideon Els en Mathildie Thom Wium is die mederedakteur.

SAKOV-lede het op die Lede-bladsy toegang tot PDF-weergawes van vroeëre uitgawes van die tydskrif. Enkele vorige uitgawes van die tydskrif is steeds beskikbaar en kan by die Redakteur: Kommunikasie en Publikasie bestel word.

Laai af >> Vir Die Musiekleier – Jaargang 37 / Desember 2017