SAKOV – Studiebeurse vir studie in Orrel en Kerkmusiek

Laai af >> SAKOV Studiebeursbrosjure en Aansoekvorm – 2019
Download >> SAKOV Study Bursaries Brochure and Application Form – 2019

Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) stel hiermee die SAKOV-STUDIE-BEURSE vir verdienstelike studie in Orrel, Orrelbou en Kerkmusiek vir 2019 bekend.

Die beurse het ten doel om finansiële ondersteuning te bied om die bevordering van die gehalte van orrelspel, orrelstudie, orrelbou en navorsing op die gebied van Kerkmusiek in Suider-Afrika te stimuleer.

Die volgende beurse is beskikbaar:

Orrelstudie

  • Nagraadse studiebeurse: Doktoraal, Magister en/of Honneurs
  • Voorgraadse studiebeurse: Hoofinstrument, Tweede-instrument en/of Nie-graaddoeleindes
  • Studiebeurse vir skoliere
  • Studiebeurse vir kerkorreliste

Kerkmusiek (Akademies)

  • Nagraadse studiebeurs: Doktoraal, Magister en/of Honneurs

Orrelbou/-stem

  • Opleidingsbeurse

Reisbeurs

  • Reisbeurse (vir praktiese deelname OF vir akademiese kerkmusiek) wat aangewend moet word vir reiskoste, verblyfkoste en inskrywingsfooie vir die bywoning van en deelname aan ‘n oorsese orrel- of kerkmusiekkursus/-simposium/-kongres.
  • ‘n Reisbeurs aan orrelbou-/stem-vakleerlinge vir die bywoning en deelname aan ‘n oorsese kursus/simposium/kongres.

Die sluitingsdatum vir 2019 aansoeke is 31 Mei 2019. Vir volle inligting en om aansoek te doen, laai asseblief die 2019 beursbrosjure af >>
AFR – SAKOV Studiebeursbrosjure en Aansoekvorm – 2019
ENG – SAKOV Study Bursaries Brochure and Application Form – 2019