Welkom by Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV)

Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) beywer hom vir die bevordering van Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as ‘n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis. Dit bring orreliste en ander belangstellendes vakkundig met mekaar in kontak, en verskaf vakwetenskaplike inligting en voorligting. SAKOV tree verder adviserend op en poog om verantwoordelike riglyne neer te lê en aanbevelings te maak – ook ten opsigte van salarisse en dienskontrakte van orreliste.
Sedert sy stigting op 10 Mei 1980 publiseer SAKOV gereeld ‘n amptelike tydskrif, Vir die Musiekleier, sowel as Nuusbriewe. Skolingskursusse word jaarliks in die dertien SAKOV-streke in Suid-Afrika en Namibië aangebied, en spesiale projekte soos publikasies en CD’s word onderneem. SAKOV-lede word blootgestel aan die nuutste inligting en nuus ten opsigte van kerkmusiek.
Met byna 1 000 lede is SAKOV ‘n tuiste vir alle kerkorreliste!

fotos-7
Lidmaatskap

Lidmaatskap is oop vir alle persone wat voltydse of tydelike orrelposte beklee of beklee het, asook alle persone of liggame wie se belangstelling uitgaan na die orrel en die kerkmusiek.

Word ‘n lid
fotos-3
Gebruikers

Foto Gallery

Facebook